kryzys wiary w Polsce
Tak właśnie, według CBOS, przez ostatnie 30 lat spadł odsetek regularnie praktykujących osób w grupie wiekowej 18 – 24 lata.

Podobnie sytuacja wygląda również w innych grupach wiekowych:

  • W grupie 25 – 34 lata odsetek ten spadł z 62% do 26% praktykujących,
  • A wśród najstarszych (+65 lat) z 72,8% do 56%

Spadek wiary jeszcze lepiej widać w większym przybliżeniu. Wyobraźcie sobie, że podczas gdy w 2018 aż 49% roku dorosłych mieszkańców Polski praktykowało co niedzielę, w czerwcu 2022 roku liczba ta spadła do zaledwie 37%!

Powody takiego stanu rzeczy? Z jednej strony pandemia, z drugiej – coraz to mocniej dająca się odczuć niechęć do instytucji jaką jest kościół. Okazuje się bowiem, że dla aż 46% Polaków kościół jest instytucją odległą.

spadek wiary

I chociaż przez ostatnie lata bardzo mocno spadło przede wszystkim zaangażowanie Polaków w praktykę religijną, to jednak całość ma oczywiście również znaczące przełożenie na liczbę osób wierzących. Przez ostatnie 30 lat, odsetek osób dorosłych określających się jako osoby wierzące spadł bowiem z 94% do 84% w 2022 roku. Co ciekawe, nasz kraj, patrząc na dane z pokolenia na pokolenie, jest jednym z NAJSZYBCIEJ odchodzących od wiary społeczeństw. Znaczący spadek religijności widać jednak również wewnątrzgeneracyjnie, szczególnie w miastach i u osób wykształconych.

Czy odsetek będzie spadał dalej?

Prawdopodobnie tak, jako iż religia w naszym kraju ma wysoki wskaźnik dziedziczności, a liczba wierzących, młodych ludzi drastycznie się obniża. Według CBOS, jeśli matka praktykowała choćby raz w miesiącu, to badani w ponad 90% byli wierzący, natomiast jeśli matka w ogóle nie chodziła do kościoła, to badani prawie na 50% byli niewierzący.

Źródła:
  1. CBOS, Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu, Nr 89, Lipiec 2022
  2. CBOS, Polski pejzaż religijny – z bliższego planu, Nr 91, Lipiec 2022
  3. CBOS, Zmiany religijności Polaków po pandemii, Nr 85, Czerwiec 2022

Polecane posty