Urlop ojcowski lekiem na seksizm?

Niedawno opublikowane badanie w prestiżowym czasopiśmie naukowym American Political Science Review, dostarcza pierwszych w historii przyczynowo-skutkowych dowodów na to, że wprowadzenie urlopu ojcowskiego zmniejsza seksistowskie postawy, a także dyskryminacje i uprzedzenia związane z płcią.

Ustalenia te są szczególnie aktualne, ponieważ rządy na całym świecie kontynuują reformowanie swojej polityki urlopów rodzicielskich.

Badanie było przeprowadzone na próbie estońskich rodziców i jest niezwykle interesujące, ponieważ estońska reforma urlopów rodzicielskich nie obejmowała żadnych innych uprawnień poza przedłużeniem urlopu ojcowskiego, co pozwoliło naukowcom wyodrębnić jej skutki, a oprócz tego Estonia jest również krajem o dosyć ogólnych cechach, jako iż poparcie dla równouprawnienia płci w Estonii było wcześniej zbliżone do średniej w Unii Europejskiej, dzięki czemu łatwiej nam przekładać wyniki na inne kraje w Europie.

Źródło:

TAVITS, MARGIT & Schleiter, Petra & HOMOLA, JONATHAN & WARD, DALSTON. (2023). Fathers’ Leave Reduces Sexist Attitudes. American Political Science Review. 1-7. 10.1017/S0003055423000369.