Naukowcy odkryli mikroplastik… nawet w ludzkim sercu!

Chociaż mikroplastiki wykryto już m.in. w ludzkim kale, płucach i łożysku, to nadal brakuje nam kluczowych danych na temat tego, jak mocno narażone są całkowicie zamknięte narządy ludzkie, takie jak serce.

W niedawno opublikowanym badaniu postanowiono spróbować odpowiedzieć na to pytanie i wykorzystując laserowy system obrazowania chemicznego w podczerwieni oraz skaningową mikroskopię elektronową badacze odkryli 9 różnych rodzajów mikroplaktiku w sercach badanych osób. Na pocieszenie dodamy, że mikroplastik nie był obecny we wszystkich próbkach tkanek.

Mikroplastiki to fragmenty plastiku o szerokości mniejszej niż 5 milimetrów, czyli mniej więcej wielkości gumki od ołówka. Potrzebne są dalsze publikacje w celu zbadania wpływu mikrodrobin plastiku w narządach wewnętrznych takich jak serce na zdrowie

Źródło:

Yunxiao Yang, Enzehua Xie, Zhiyong Du, Zhan Peng, Zhongyi Han, Linyi Li, Rui Zhao, Yanwen Qin, Mianqi Xue, Fengwang Li, Kun Hua, Xiubin Yang. Detection of Various Microplastics in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Environmental Science & Technology, 2023; 57 (30): 10911 DOI: 10.1021/acs.est.2c07179