W trakcie interakcji społecznych dorośli korzystają z informacji płynących z ciała, a dzieci zastanawiają się co drugiej osobie w duszy gra!

Nowe badanie sugeruje, że u dorosłych aktywacja mózgu w trakcie obserwowania interakcji społecznej wiąże się z obszarami mózgu zaangażowanymi w przetwarzanie statycznych i dynamicznych informacji o ciele. 

Natomiast u dzieci wiąże się to z obszarami mózgu zaangażowanymi w dokonywanie głębszych osądów społecznych na temat ukrytych myśli i przekonań innych ludzi (proces znany jako „mentalizacja”).

„Wyniki te sugerują, że dzieci i dorośli mogą stosować różne strategie rozumienia interakcji: dorośli polegają bardziej na obserwowalnych informacjach pochodzących z języka ciała, podczas gdy dzieci z mniejszym doświadczeniem społecznym bardziej angażują się w rozumowanie na temat tego, co inni myślą i czują podczas interakcji. Prawdopodobnie odzwierciedla to proces uczenia się rozumienia zachowań interaktywnych”. -mówi główny autor badania Jon Walbrin

Wyniki te są ważnym krokiem w kierunku lepszego zrozumienia, w jaki sposób mózg rozwija się w dzieciństwie, a autorzy sugerują, że w przyszłości należy przeprowadzić badania skupiające się na okresie dojrzewania, a także późniejszej dorosłości.

Źródło:

Walbrin, Jon & Almeida, Jorge & Koldewyn, Kami. (2023). Alternative brain connectivity underscores age-related differences in the processing of interactive biological motion. The Journal of Neuroscience. JN-RM. 10.1523/JNEUROSCI.2109-22.2023.