Globalne badanie jakości powietrza pokazuje, że prawie nigdzie nie jest bezpiecznie.

Aż 99,82% globalnej powierzchni lądowej i 99,999% światowej populacji jest narażona na zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłu zawieszonego PM2,5 powyżej bezpiecznego poziomu zalecanego przez WHO pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Monash.

Drobny pył zawieszony jest głównym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci i zachorowalności na całym świecie. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza (w tym pyłu zawieszonego) było przyczyną 6,67 mln przedwczesnych zgonów w 2019 r. Pył zawieszony odpowiada za nasilenie astmy, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, niższą masą urodzeniową dziecka oraz miażdżycę. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.

Zródło:

Gordon EM i in. somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex. Nature. 2023 May;617(7960):351-359. doi: 10.1038/s41586-023-05964-2. Epub 2023 Apr 19. PMID: 37076628; PMCID: PMC10172144.