Dlaczego nigdy nie powinniśmy przestać uczyć się nowych rzeczy?

W nowym eksperymencie uczestnicy badania (w wieku średnio 69 lat!) zostali zrekrutowani na grupowe zajęcia, gdzie uczyli się nowych umiejętności przez około 7-15h tygodniowo przez 3 miesiące. Nauczono ich w ten sposób przynajmniej trzech nowych zdolności, takich jak hiszpański, informatyka, fotografia, malowanie i komponowanie muzyki. Następnie przeprowadzono testy poznawcze badające uwagę, hamowanie i pamięć krótkotrwałą. Wyniki?

Starsi dorośli mieli średnio 2-3 razy lepsze wyniki w zdolnościach poznawczych niż przed nauką. I to nawet do roku po zakończeniu eksperymentu! Co niezwykłe, wzrosły one również do poziomów podobnych do studentów, którzy po raz pierwszy przystępowali do tych samych testów poznawczych! Kluczem, jak przypuszczają autorzy badania, jest jednoczesne uczenie się wielu umiejętności w zachęcającym środowisku, podobnym do tego, jakiego doświadczają dzieci. „Nasze odkrycie jest wyjątkowe, ponieważ do tej pory mówiono jedynie o utrzymywaniu/pogorszeniu funkcji poznawczych wraz z wiekiem” – komentują autorzy badania.

Źródło:

Ferguson L, Sain D, Kürüm E, Strickland-Hughes CM, Rebok GW, Wu R. One-year cognitive outcomes from a multiple real-world skill learning intervention with older adults. Aging Ment Health. 2023 Apr 14:1-10. doi: 10.1080/13607863.2023.2197847. Epub ahead of print. PMID: 37059695.